Thời gian áp dụng từ ngày 14/05/2021 đến khi có thông báo bảng giá mới.


Đường link đăng ký online gói cước Home ON, gói cước Home internet FIBER của VNPT với ưu đãi khủng cho mùa dịch covid
https://shop.vnpt.vn/ctv/link/JIGSepTo

Đường link đăng ký online gói cước Home TV ON , gói cước HomeTV ưu đãi khủng cho mùa dịch covid

https://shop.vnpt.vn/ctv/link/Cr7odGhn

Đường link đăng ký online gói cước DMYTV, gói cước truyền hình MYTV ưu đãi khủng mùa dịch covid

https://shop.vnpt.vn/ctv/link/nI14q9URChia sẻ