Nhân Viên Kinh Doanh VNPT Ninh Kiều

Họ Và Tên : Lê Văn Hóa

Số Điện Thoại: 0918 578 999

Email: vanhoa.vnptnk@gmail.com

Địa Chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Chia sẻ